Молитва, тропарь, кондак и величание успению пресвятой богородицы

В праздники Богородичные

Тропарь, глас 4:К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак, глас 6:Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти,/ ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Величание:Досто́йно есть/ велича́ти Тя, Богоро́дице,/ честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую// без сравне́ния Серафи́м.

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой Святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Особенности жанра величания

Произведения данного жанра церковной гимнографии, как правило, начинаются со слова «Величаем». Другое начало имеют лишь общее величание Богородице и величание преподобному (святому монаху). В последнем случае песнопение начинается словом «Ублажаем». Далее поэтическим языком объясняется, за что священная личность почитается православными христианами. Также упоминаются её главные духовные «заслуги».

Существуют общеупотребительные устоявшиеся тексты величаний для различных категорий почитаемых в христианстве личностей. Например, величания ангелам, пророкам, апостолам, святителям, мученикам и т.д. В честь Господа, Богородицы, а также наиболее известных святых бывает и по нескольку вариантов величаний. Обычно они незначительно отличаются от стандартных.

Мученицы

Тропарь, глас 4:А́гница Твоя́, Иису́се, (имярек)/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую/ и сраспина́юся и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:Храм Твой всечестны́й я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше,/ вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице (имярек) великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание:Велича́ем тя,/ страстоте́рпице Христо́ва (имярек),/ и чтим честно́е страда́ние твое́,/ е́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Христа ради юродивого

Тропарь, глас 1:Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди,/ раб Твой, Христе́ Бо́же, (имярек)/ юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди;/ те́мже па́мять его́ почита́юще,/ Тебе́ мо́лим, Го́споди:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, А́нгельское житие́ проходя́,/ сконча́вся, (имярек) блаже́нне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание:Ублажа́ем тя,/ святы́й пра́ведный (имярек),/ и чтим свя­ту́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Святых Бесплотных Сил

Тропарь, глас 4:Небе́сных во́инств Архистрати́зи,/ мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии,/ да ва́шими моли́твами оградите́ нас/ кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы,/ сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́вите нас,// я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Кондак, глас 2:Архистрати́зи Бо́жии,/ служи́телие Боже́ственныя сла́вы,/ Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы,/ поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Величание:Велича́ем вас,/ Арха́нгели и Ангели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Преподобной

Тропарь, глас 8:В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней,// те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бная (имярек), дух твой.

Кондак, глас 2:За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Величание:Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти (имярек),/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской»

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во!/ Мо́лим Тя пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м,/ да, я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́/ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́,/ та́ко и ны́не нас от вся́ких бед и напа́стей ми́лостивно изба́ви,// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Тропарь, глас 4:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимся, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и вопию́ще:/ с пла́вающими и путеше́ствующими да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́,/ и во вся́ких ме́стех злы́х ве́рныя соблюди́,/ и моли́ся к Ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,// да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В Небе́сныя оби́тели пресели́вшаяся с пло́тию,/ су́щия на земли́ ника́коже оста́вила еси́, Богоро́дице,/ о́браз Боже́ственный и многочуде́сный Пречи́стаго Лица́ Твоего́/ зре́ти лю́бящим Тя и покланя́тися дарова́ла еси́,/ я́ко зна́мение Твоея́ благода́ти;// чтим его́, лобыза́юще.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным о́бразом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полцы́ чужди́х, гра́ди и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются о́чи слезя́щеи, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и не́мощную ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, Благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят греси́ на́ши пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ино́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхвали́ти Пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарион. Тропари, кондаки, величания и молитвы

Перед иконами Божией Матери:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»

Тропарь, глас 4:

Дне́сь, я́ко со́лнце пpесве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости миp пpосвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий даp Боже́ственный свы́ше благогове́йне воспpие́мши,/ пpославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ pо́ждшагося Хpиста́ Бо́га на́шего велича́ет pа́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цаpи́це Богоpо́дице,/ да сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ хpистиа́нския/ невpеди́мы от всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т ве́pою поклоня́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пpечи́стому о́бpазу,// Де́во Неискусобpа́чная.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:// ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем с ве́рою притека́ющим.

Молитва

Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем росси́йским, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похвале́нию дово́лен бу́дет. Благодари́м Тя, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Твою́ ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием Пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй лю́ди Твоя́, и пода́ждь им побе́ды на вся враги́ их, и сохрани́ ца́рствующия гра́ды, и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и поклоня́ющимся Пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном и Бо́гом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Иконы Деpжавная (тропари, кондаки, величания и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Гpа́да Сио́нска взыску́юще,/ под Твой покpо́в, Де́ва Чи́стая, днесь пpитека́ем,/ и никто́же возмо́жет на ны,/ я́ко несть гpад си́лен, а́ще не Су́щаго Бо́га,// и несть и́на кpе́пость, а́ще не ми́лость Влады́чицы Де́вы.

Ин тропарь, глас 4:

А́нгелов ли́цы благогове́йно Тебе́ слу́жат,/ и вся Небе́сныя си́лы немо́лчными гла́сы Тя ублажа́ют,/ Богоpо́дице Де́во;/ усе́pдно мо́лим Тя, Влады́чице,/ да пpебу́дет Боже́ственная благода́ть/ на честне́й ико́не Твое́й Деpжа́вней,/ и светоза́pный луч сла́вы чуде́с Твои́х да нисхо́дит от нея́ / на всех с ве́pою Тебе́ моля́щихся // и вопию́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся / и тому́ днесь ра́дуемся, // я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8:

Взбра́нней Воево́де, Засту́пнице на́шей Держа́вней, / пе́сни благода́рственныя прино́сим о дарова́нии нам ико́ны Ея́ святы́я, / е́юже огражда́еми, ничесо́же устраши́мся, / не от челове́к бо спасе́ние на́ше, / но Преблагослове́нныя Влады́чицы милосе́рдием. / Те́мже днесь ра́дуемся и пра́зднуем све́тло, // я́ко прии́де Держа́вная на стра́жу земли́ Своея́.

Ин кондак, глас 8:

Избра́нней от всех родо́в Засту́пнице ро́да христиа́нского, / покро́вом Своея́ бла́гости покрыва́ющей страну́ на́шу правосла́вную, / благода́рственная пе́ния прино́сим Ти, Влады́чице, / о явле́нии намчу́дныя ико́ны Твоея́ Держа́вныя. / Ты же, я́ко Всеми́лостивая Засту́пница всех, с ве́рою к Тебе́ притека́ющих, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Ма́терь Бо́жия Держа́вная, // Засту́пнице Усе́рдная ро́да христиа́нского.

Молитва первая

О Держа́вная Влады́чице Пресвята́я Богоро́дице, на объя́тиях Свои́х держа́щая Содержа́щаго дла́нию всю вселе́нную Царя́ Небе́снаго! Благодари́м Тя за неизрече́нное милосе́рдие Твое́, я́ко благоволи́ла еси́ яви́ти нам, гре́шным, сию́ святу́ю и чудотво́рную ико́ну Твою́ во дни сии́. Благодари́м Тя, Засту́пнице, я́ко призре́ла еси́ с высоты́ святы́я Своея́ на чад правосла́вных, и, я́ко со́лнце све́тлое, увеселя́еши изнемо́гшия от печа́ли очеса́ на́ша пресла́достным зре́нием держа́вного о́браза Твоего́. О, Преблагослове́нная Ма́терь Бо́жия, Держа́вная Помо́щнице, Кре́пкая Засту́пнице, благодаря́ще Тя, со стра́хом и тре́петом, я́ко раби́ непотре́бнии, мыприпа́даем, со умиле́нием, с сокруше́нием серде́чным, со слеза́ми мо́лим Тя: вкорени́ в сердца́ всех нас пра́вду, мир и ра́дость о Ду́се Свя́те: водвори́ в стране́ на́шей тишину́, благоде́нствие, безмяте́жие, любо́вь друг ко дру́гу нелицеме́рную! Держа́вою Твое́ю всеси́льною поддержи́ нас, сла́бых, малоду́шных, немощны́х, уны́лых, подкрепи́, возста́ви! Я́ко да под держа́вою Твое́ю всегда́ храни́ми, пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, Держа́вную Засту́пницу ро́да христиа́нского во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́таясо стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдная Ма́терь Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Сладча́йшего Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу в благоде́нствии, да изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни и укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да непозы́блему соблюде́т ю́ от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим Пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га: Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / Богоизбра́нная Отрокови́це, / и чтим Держа́вный о́браз святы́ни Твоея́, / и́мже подае́ши ве́лию ми́лость // всем, с ве́рою к нему́ притека́ющим.

Иное величание

Досто́йно есть / велича́ти Тя, / Богоро́дице, / земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную / и люде́й правосла́вных / Влады́чицу Держа́вную.

Назад к списку

Иконы Иверская (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 1:

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я, // и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Ин тропарь, глас 1:

Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

Кондак, глас 8:

А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́ // чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Ин кондак, глас 4:

Совозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́, / обоя́ ве́село торжеству́юще вопие́м: // сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.

Молитва первая

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Молитва вторая

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ нас от наве́та злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, и да́руй нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и печа́ли и от вся́каго зла. И сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Преподобных жен

Тропарь, глас 2:И́стинному жела́нию уневе́стившеся, христосла́внии,/ и вре́меннаго обру́чника отве́ргшеся совокупле́ния,/ и доброде́тельными по́двиги возра́стше,/ на высоту́ востеко́сте нетле́ния,/ красноду́шнии и многобога́тнии,/ столпи́ мона́шествующих жен и пра́вило,/ те́мже о нас моли́те непреста́нно,// любо́вию ва́шу па́мять пра́зднующих.

Кондак, глас 2:Телеса́ своя́ посто́м изнури́вше,/ и неусы́пными моли́твами моля́ще Зижди́теля о гресе́х свои́х,/ я́ко да прии́мете соверше́нное проще́ние,/ и прия́сте боже́ственное оставле́ние/ и ца́рствие небе́сное,// моли́те Христа́ Бо́га о всех нас.

Величание:Ублажа́ем вас,/ преподо́бнии ма́тери, и чтим святу́ю па́мять ва́шу, вы бо мо́лите за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученика

Тропарь, глас 4:И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче (имярек),/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:Во святи́телех благоче́стно пожи́в/ и муче́ния путь проше́д,/ и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы,/ и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре./ Те́мже тя почита́юще, та́йно вопие́м ти:/ от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми,// о́тче наш (имярек).

Величание:Велича́ем тя,/ священному́чениче (имярек),/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Священноисповедника и преподобноисповедника

Тропарь, глас 8:Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев богодухнове́нное удобре́ние,/ (имярек) прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ния пло́тская ты успи́л еси́,/ яви́вся еси́, ве́рою возраща́ем,/ и я́ко живота́ дре́во ра́йское, процве́л еси́,// (имярек), о́тче свяще́нный.Величание священноисповедника (см. общее святителя)

Величание преподобноисповедника (см. общее преподобного)

Тропарь, кондак и величание — это разные формы православных гимнов, их можно читать в домашней молитве

Тропарь — это произведение в форме гимна. К разным церковным праздникам существуют свои тропари. Но изначально, в IV веке, тропари использовали лишь в качестве припевов к другим песням литургии. Однако вскоре тропари стали играть ту роль, которую имеют сегодня.

Современные тропари сильно отошли от своих прототипов — нерифмованных гимнов теософского содержания. Если раньше эти произведения испытывали сильное греческое влияние, то со временем Константинополь утвердил свои каноны относительно тропарей.

Параллельно с тропарем существует и кондак.

Кондак — чуть более длинное песнопение. Оно идёт в паре с тропарем, шире раскрывает его суть, тему. Обычно тропарь и кондак передают, соответственно, внешнюю и внутреннюю картину празднуемого события.

Наряду с кондаком и тропарем в православии используется величание.

Величание — это стих в честь какого-либо святого, либо Иисуса Христа. Своей ролью в богослужениях величание более всего напоминает припев в песне. Чаще всего величания поют на праздничной утрене с каким-либо псалмом.

Читать тропарь и кондак можно в разное время. Традиционно их читают в соответствующие двунадесятые праздники. Но нет запретов на счёт домашнего чтения по зову души. Тропари и кондаки рекомендуется вставлять в Правило по Святому причащению.

В рамках домашней молитвы тропари и кондаки можно читать так, как удобно. В церкви же есть свои каноны и правила чтения. Лучше всего предварительно послушать тропарь в правильном исполнении. Например, так звучит популярный тропарь Богородице:

Вот его текст:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся.

Твои́ бо есмы́ раб́и, да не постыди́мся.

На современный язык он переводится так:

Не имеем иной помощи,
не имеем иной надежды,
кроме Тебя, Владычица.
Ты нам помоги:
на Тебя надеемся
и Тобою хвалимся,
ибо мы Твои рабы,
да не постыдимся.

Тропари рекомендуют читать перед соответствующими иконами

Рекомендуется читать тропари перед иконами соответствующих им святых.

История жанра величания

Истоки жанра величания видят в рефренах к 17-й кафизме Псалтири, звучащих на богослужении Великой субботы. Из исторических документов известно, что эти припевы использовались в Иерусалимской церкви ещё в 8 веке. Позднее возникли полноценные циклы подобных рефренов и для других праздничных богослужений. Так, в 13 веке появились аналогичные припевы на Успение Божьей Матери. А в 14 веке – на Усекновение главы Иоанна Предтечи.

В 13 веке трудами византийского церковного деятеля Никифора Влеммида возник особый жанр церковной гимнографии – избранный псалом. Так называют подборку строк из ветхозаветных произведений, которая используется для прославления новозаветных личностей и праздников. Изначально в качестве припева к избранным псалмам использовалось слово «Аллилуия», что переводится как «Восхваляйте Бога». Однако вскоре это восклицание заменили другие припевы. Они не прижились в славянских Православных Церквях, поэтому им на смену пришли собственные припевы-величания.

В конце 18 века был выпущен первый сборник величаний. Торжественные песнопения, среди которых и величание Божией Матери, были расположены в сборнике в том порядке, в каком они употребляются в церковном году.

Тропарь покрову Пресвятой Богородицы читают 14 октября

Один из самых популярных тропарей к Божией Матери — Тропарь покрова Пресвятой Богородицы. Его читают перед соответствующей иконой 14 октября.


Перед такой иконой читают тропарь покрова Пресвятой Богородицы

14 октября — дата, когда читают тропарь праздника Покров.

Тропарь покрову Пресвятой Богородицы

Тропарь, Глас 3:

Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак, Глас 4:

Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Особенности жанра величания

Произведения данного жанра церковной гимнографии, как правило, начинаются со слова «Величаем». Другое начало имеют лишь общее величание Богородице и величание преподобному (святому монаху). В последнем случае песнопение начинается словом «Ублажаем». Далее поэтическим языком объясняется, за что священная личность почитается православными христианами. Также упоминаются её главные духовные «заслуги».

Существуют общеупотребительные устоявшиеся тексты величаний для различных категорий почитаемых в христианстве личностей. Например, величания ангелам, пророкам, апостолам, святителям, мученикам и т.д. В честь Господа, Богородицы, а также наиболее известных святых бывает и по нескольку вариантов величаний. Обычно они незначительно отличаются от стандартных.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector