Каноны к причастию слушать

Содержание:

^ Моли́тва 10-я, святого Иоа́нна Дамаски́на

Пред две́рьми хра́ма Твоего́ предстою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю; но Ты́, Христе́ Бо́же, мытаря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый, отве́рзи ми́ утро́бы человеколю́бия Твоего́ и приими́ мя́ приходя́ща и прикаса́ющася Тебе́, я́ко блудни́цу, и кровоточи́вую: о́ва у́бо кра́я ри́зы Твоея́ косну́вшися, удо́бь исцеле́ние прия́т, о́ва же пречи́стеи Твои́ но́зе удержа́вши, разреше́ние грехо́в понесе́. А́з же, окая́нный, все́ Твое́ Те́ло дерза́я восприя́ти, да не опале́н бу́ду; но приими́ мя́, я́коже о́ныя, и просвети́ моя́ душе́вныя чу́вства, попаля́я моя́ грехо́вныя вины́, моли́твами безсе́менно Ро́ждшия Тя́, и Небе́сных си́л; я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Моли́тва 2-я , святого Иоа́нна Златоустого

Го́споди Бо́же мо́й, ве́м, я́ко не́смь досто́ин, ниже́ дово́лен, да под кро́в вни́деши хра́ма души́ моея́, зане́же ве́сь пу́ст и па́лся е́сть, и не и́маши во мне́ ме́ста досто́йна е́же главу́ подклони́ти: но я́коже с высоты́ на́с ра́ди смири́л еси́ Себе́, смири́ся и ны́не смире́нию моему́; и я́коже восприя́л еси́ в верте́пе и в я́слех безслове́сных возлещи́, си́це восприими́ и в я́слех безслове́сныя моея́ души́, и во оскверне́нное мое́ те́ло вни́ти. И я́коже не неудосто́ил еси́ вни́ти, и свечеря́ти со гре́шники в до́му Си́мона прокаже́ннаго, та́ко изво́ли вни́ти и в до́м смире́нныя моея́ души́, прокаже́нныя и гре́шныя; и я́коже не отри́нул еси́ подо́бную мне́ блудни́цу и гре́шную, прише́дшую и прикосну́вшуюся Тебе́, си́це умилосе́рдися и о мне́ гре́шнем, приходя́щем и прикаса́ющем Ти́ ся́; и я́коже не возгнуша́лся еси́ скве́рных ея́ у́ст и нечи́стых, целу́ющих Тя́, ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго моего́ язы́ка. Но да бу́дет ми́ у́гль пресвята́го Твоего́ Те́ла, и честны́я Твоея́ Кро́ве, во освяще́ние и просвеще́ние и здра́вие смире́нней мое́й души́ и те́лу, во облегче́ние тя́жестей мно́гих мои́х согреше́ний, в соблюде́ние от вся́каго диа́вольскаго де́йства, во отгна́ние и возбране́ние зла́го моего́ и лука́ваго обы́чая, во умерщвле́ние страсте́й, в снабде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти, и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние. Не бо я́ко презира́яй прихожду́ к Тебе́, Христе́ Бо́же, но я́ко дерза́я на неизрече́нную Твою́ бла́гость, и да не на мно́зе удаля́яйся обще́ния Твоего́, от мы́сленнаго во́лка звероуловле́н бу́ду. Те́мже молю́ся Тебе́: я́ко еди́н сы́й Свя́т, Влады́ко, освяти́ мою́ ду́шу и те́ло, у́м и се́рдце, чревеса́ и утро́бы, и всего́ мя́ обнови́, и вкорени́ стра́х Тво́й во удесе́х мои́х, и освяще́ние Твое́ неотъе́млемо от мене́ сотвори́; и бу́ди ми́ помо́щник и засту́пник, окормля́я в ми́ре живо́т мо́й, сподобля́я мя́ и одесну́ю Тебе́ предстоя́ния со святы́ми Твои́ми, моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, невеще́ственных Твои́х служи́телей и пречи́стых си́л, и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Ами́нь

Приходя́ же причаститься, произноси мы́сленно эти стихи́ Метафра́ста:

Се́ приступа́ю к Боже́ственному Причаще́нию.Соде́телю, да не опали́ши мя́ приобще́нием:О́гнь бо еси́, недосто́йныя попаля́яй.Но у́бо очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны.

Зате́м:

Ве́чери Твоея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́; не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

И стихи́:

Боготворя́щую Кро́вь ужасни́ся, челове́че, зря́:
О́гнь бо е́сть, недосто́йныя попаля́яй.
Боже́ственное Те́ло и обожа́ет мя́ и пита́ет:
Обожа́ет ду́х, у́м же пита́ет стра́нно.

Пото́м тропари́:

Услади́л мя́ еси́ любо́вию, Христе́, и измени́л мя́ еси́ Боже́ственным Твои́м раче́нием; но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́, и насы́титися е́же в Тебе́ наслажде́ния сподо́би: да лику́я возвелича́ю, Бла́же, два́ прише́ствия Твоя́.

Во све́тлостех Святы́х Твои́х ка́ко вни́ду недосто́йный? А́ще бо дерзну́ совни́ти в черто́г, оде́жда мя́ облича́ет, я́ко не́сть бра́чна, и свя́зан изве́ржен бу́ду от А́нгелов. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

Та́кже моли́тву:

Влады́ко Человеколю́бче, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мо́й, да не в су́д ми́ бу́дут Свята́я сия́, за е́же недосто́йну ми́ бы́ти: но во очище́ние и освяще́ние души́ же и те́ла, и во обруче́ние бу́дущия жи́зни и ца́рствия. Мне́ же, е́же прилепля́тися Бо́гу, бла́го е́сть, полага́ти во Го́споде упова́ние спасе́ния моего́.

И еще́:

Ве́чери Твоея́ та́йныя … (См. вы́ше)

Последование ко Святому Причащению

^ Тропари́, гла́с 8-й

Беззако́ния моя́ пре́зри, Го́споди, от Де́вы рожде́йся, и се́рдце мое́ очи́сти, хра́м то́ творя́ пречи́стому Твоему́ Те́лу и Кро́ви, ниже́ отри́ни мене́ от Твоего́ лица́, без числа́ име́яй ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Во прича́стие святы́нь Твои́х ка́ко дерзну́ , недосто́йный? А́ще бо дерзну́ к Тебе́ приступи́ти с досто́йными, хито́н мя́ облича́ет, я́ко не́сть вече́рний, и осужде́ние исхода́тайствую многогре́шной души́ мое́й. Очи́сти, Го́споди, скве́рну души́ моея́, и спаси́ мя́, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя: посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да́ти ми́ оставле́ние, я́же соде́ях лю́тых, Еди́на благослове́нная.

[Во Святу́ю же Четыредеся́тницу:

Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и беззако́нным судия́м Тебе́ пра́веднаго Судию́ предае́т. Ви́ждь, име́ний рачи́телю, си́х ра́ди удавле́ние употреби́вша: бежи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия. И́же о все́х благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.

Аудио

Все файлы находятся на Яндекс-Диске .

Здесь можно послушать и скачать Утренние молитвы и молитвы на сон грядущим, правило ко Святому Причащению.

Слушать утренние молитвы

 • Длительность: 19 мин. 40 сек. Читают архиепископ Павел (Лебедь), иеродиакон Кирилл (Борисевич)
 • Длительность: 21 мин. 0 сек. Читает игумен Флавиан (Матвеев)
 • Длительность: 13 мин. 57 сек. Читает иеродиакон (ныне епископ Покровский и Николаевский) Пахомий (Брусков)
 • Длительность: 13 мин. 53 сек. Читает монах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
 • Молитвы утренние — перевод на русский
 • Молитвы различные

Слушать вечерние молитвы

 • Длительность: 21 мин. 31 сек. Читают схиархимандрит Илий, иеродиакон
 • Длительность: 23 мин. 7 сек. Читает игумен Амвросий (Ермаков)
 • Длительность: 26 мин. 52 сек. Читает игумен Флавиан (Матвеев)
 • Длительность: 19 мин. 24 сек. Читает иеродиакон (ныне епископ Покровский и Николаевский) Пахомий (Брусков)

Последование ко святому Причащению

 • Хор братии Валаамского монастыря под управлением регента иеродиакона Германа (Рябцева)
 • Молитвословия читает игумен Амвросий (Ермаков). Московский Сретенский монастырь

Правило ко Святому Причашению — слушать — Молитвословия читает иеродиакон Пахомий (Брусков)

 • Каноны Иисусу Сладчайшему, Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю

 • Акафист Иисусу Сладчайшему

 • Последование ко Святому Причащению

 • Благодарственные молитвы по Святом Причащении

Правило ко Святому Причашению — слушать — Молитвословия читает диакон Алексей Карпунин. В записи использованы песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).

Можно ли при подготовке ко Причастию слушать молитвы в аудиозаписи?

отвечает протодиакон Дмитрий Половников

Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, при подготовке к Причастию можно ли каноны и проследование слушать в аудиозаписи, и при этом следить глазами по молитвослову? Я заметила, что при прослушивании канонов в записи, я больше погружаюсь в молитву, меньше отвлекаюсь мысленно, чем когда прочитываю самостоятельно. Правильно ли это? Спасибо.

Уважаемая Юлия. Традиционным способом молитвы, конечно, считается молитва по книге. Тем более, что аудиозаписи молитв появились достаточно недавно. Но издавна существует совместное чтение молитв: утренних, вечерних, к причащению. Поэтому, на Ваш вопрос скорее можно ответить так, если Вам именно таким способом готовиться к Причащению подходит больше, то использование аудиозаписи вполне возможно. Но нужно неукоснительно следить за текстом молитвы по книге. Так вы получите навык чтения молитвы и более глубоко поймете их смысл.

Источник статьи: http://pravchelny.ru/communication/ask/?ID=9062

^ Начало обычное

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, поми́луй на́с. Ами́нь.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. (Трижды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три́жды)

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Покло́н)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Покло́н)

Подготовка к Причастию – проще, чем вы думали!

Раньше люди причащались без подготовки. Потом правило росло-росло и сейчас оно такое большое, что превратилось в стену между Христом и верующими. Стену между Богом и беременными, родившими, многодетными, слабыми, больными, новоначальными и школьниками.

Дьявол уловил в этот капкан кучу народа , которые теперь думают, что Причастие – это только награда праведника, который “всё вычитал”. И не знают, что прежде всего – это спасение для грешника.

Люди думают, что нужно обязательно поститься три дня, прочитать три канона, Последование, утренние и вечерние молитвы, ещё со всеми помириться, быть на вечерней службе, исповедаться, прийти натощак иначе причаститься нельзя ! Так думал и я, пока не стал священником.

Есть ли каноны?

Каноны и правила Православной Церкви требуют причащения натощак (если человек не при смерти) и воздержания от брачного ложа накануне . На пост, молитвы и исповедь перед Причастием – каноны не указывают. Это благочестивая традиция. Она помогает человеку настроиться.

Пост перед причастием

Три дня поста – это для тех, кто давно не причащался. Если вы причащаетесь раз в неделю / в месяц, достаточно поста в среду и пятницу. Да, в субботу не нужно поститься. Священники не постятся. Да и мирян за это раньше отлучали от Церкви, читайте 64 апостольское правило:

К слову, правила апостолов (8-е и 9-е) требуют отлучать от Церкви и тех, кто был на Литургии и не причастился , и тех, кто не причащался 3 недели .

Последование ко Святому Причащению

Состоит оно из двух частей. I. Канон ко причащению II. молитвы перед причащением. Молитвы эти начали появляться в 4-6 веках. Во времена Иоанна Златоуста их читали, стоя в длинной очереди к Чаше. В 11-12 вв. Последование вошло в практику в монастырях. А в 14 веке и среди мирян.

Чтение канона занимает 15 минут, молитв – ещё 20. Взрослого здорового человека без этого канона я не допускаю. Потому что не найти 15 минут на молитву – на мой взгляд – крайнее неуважение к Тайнам Христовым. А вот со школьника – уже не требую. Здесь родители должны встать с ребёнком дома и сказать: “помолись с нами перед Причастием немного”. Это на их совести. Заметил, что дети сами молиться ещё стесняются .

Три канона

Три канона – Покаянный, Богородице и Ангелу-хранителю – вошли в правило ещё позже. Читал где-то у прав. Иоанна Кронштадтского совет священникам: “не запрещайте прихожанам читать три канона, потому что это хорошая благочестивая народная традиция(привожу по памяти, кто найдёт, скиньте ссылку) .

С 1990-е годы это стало нормой, и теперь священники это требуют. Но некоторые считают (в их числе и я), что делать чтение этих канонов и акафистов обязательным условием для причастия неверно.

Но читать их очень советую! Чтобы легче было распределите их на неделю. Можно заменять акафистами, другими канонами. Духовная жизнь человека должна быть интересной и разнообразной. Иногда прошу не читать эти каноны тех, кто причащается впервые и может их не осилить.

Исповедь

В Православной Греции редкому священнику разрешено исповедовать. Поэтому там исповедь и причастие – никак не связаны, и это норма. У нас без исповеди к Чаше не пускают . И это хорошо! Так, человек с улицы, зашедший поставить свечку – не согрешит. Но если Вы причащаетесь как надо – каждое воскресенье, не нужно копаться в себе, ища грехи . Совесть не обличает – просто благословитесь на Причастие у знакомого батюшки.

Хорошие священники

Всё чаще слышу призывы священников причащаться часто! А вот слова известного блогера, потомственного священника Павла Островского:

Какие трезвые и смелые слова!

Вы должны понимать, что священники разные бывают. Поговорите с батюшкой на исповеди, определите с ним частоту причащения и размер правила. Если не нашли понимания, поищите другого священника. Как говорится, “Каждый выбирает для себя. “

Выводы

В Причащении Тела и Крови Христовых – весь смысл духовной жизни. Если Вы верный христианин, поститесь в среду и пятницу, то прочитав Последование перед причащением и очистив совесть на исповеди, Вы можете натощак приступать к Чаше.

Если Вы беременная или кормящая, поститься нельзя. Если Вы можете прийти только на Литургию с ребёнком – найдите священника, который будет Вас причащать вместе с младенцем.

Если Вы при смерти, ни один священник не потребует с вас никакой подготовки, приедет и причастит. Если здоровы, старайтесь читать в течение недели каноны и акафисты. Желаю всем непрестанного и всегда достойного причащения Святых Христовых Таин!

Источник статьи:

^ Псало́м 50

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя́ от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя́; я́ко беззако́ние мое́ а́з зна́ю, и гре́х мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т е́смь, и во гресе́х ро́ди мя́ ма́ти моя́. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя́, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от гре́х мои́х и вся́ беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и ду́х пра́в обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя́ от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мо́й пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, да́л бы́х у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́х сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́г не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Тво́й тельцы́.

^ Моли́тва 5-я, святого Васи́лия Великого

Ве́м, Го́споди, я́ко недосто́йне причаща́юся пречи́стаго Твоего́ Те́ла и честны́я Твоея́ Кро́ве, и пови́нен е́смь, и су́д себе́ я́м и пию́, не разсужда́я Те́ла и Кро́ве Тебе́ Христа́ и Бо́га моего́, но на щедро́ты Твоя́ дерза́я прихожду́ к Тебе́ ре́кшему: яды́й Мою́ пло́ть, и пия́й Мою́ кро́вь, во Мне́ пребыва́ет, и А́з в не́м. Умилосе́рдися у́бо, Го́споди, и не обличи́ мя́ гре́шнаго, но сотвори́ со мно́ю по ми́лости Твое́й; и да бу́дут ми́ свята́я сия́ во исцеле́ние, и очище́ние, и просвеще́ние, и сохране́ние, и спасе́ние, и во освяще́ние души́ и те́ла; во отгна́ние вся́каго мечта́ния, и лука́ваго дея́ния, и де́йства диа́вольскаго, мысленнe во удесе́х мои́х де́йствуемаго, в дерзнове́ние и любо́вь, я́же к Тебе́; во исправле́ние жития́ и утвержде́ние, в возраще́ние доброде́тели и соверше́нства; во исполне́ние за́поведей, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, во отве́т благоприя́тен на Стра́шнем суди́щи Твое́м: не в су́д или́ во осужде́ние.

^ Псало́м 115

Ве́ровах, те́мже возглаго́лах, а́з же смири́хся зело́. А́з же ре́х во изступле́нии мое́м: вся́к челове́к ло́жь. Что́ возда́м Го́сподеви о все́х, я́же воздаде́ ми́? Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́, моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́. Честна́ пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́. О, Го́споди, а́з ра́б Тво́й, а́з ра́б Тво́й и сы́н рабы́ни Твоея́; растерза́л еси́ у́зы моя́. Тебе́ пожру́ же́ртву хвалы́, и во и́мя Госпо́дне призову́. Моли́твы моя́ Го́сподеви возда́м пред все́ми людьми́ Его́, во дво́рех до́му Госпо́дня, посреди́ тебе́, Иерусали́ме.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́ия. (Трижды с тремя поклонами)

^ Моли́тва 7-я, святого Иоа́нна Златоустого

Бо́же, осла́би, оста́ви, прости́ ми́ согреше́ния моя́, ели́ка Ти́ согреши́х, а́ще сло́вом, а́ще де́лом, а́ще помышле́нием, во́лею или́ нево́лею, ра́зумом или́ неразу́мием, вся́ ми́ прости́ я́ко бла́г и Человеколю́бец, и моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, у́мных Твои́х служи́телей и святы́х си́л, и все́х святы́х от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших, неосужде́нно благоволи́ прия́ти ми́ свято́е и пречи́стое Твое́ Те́ло и честну́ю Кро́вь, во исцеле́ние души́ же и те́ла, и во очище́ние лука́вых мои́х помышле́ний. Я́ко Твое́ е́сть ца́рство и си́ла и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Моли́тва 4-я, святого Иоа́нна Дамаски́на

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, еди́не име́яй вла́сть челове́ком оставля́ти грехи́, я́ко бла́г и Человеколю́бец пре́зри моя́ вся́ в ве́дении и не в ве́дении прегреше́ния, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися Боже́ственных, и пресла́вных, и пречи́стых, и животворя́щих Твои́х Та́ин, не в тя́жесть, ни в му́ку, ни в приложе́ние грехо́в, но во очище́ние, и освяще́ние, и обруче́ние бу́дущаго Живота́ и ца́рствия, в сте́ну и по́мощь, и в возраже́ние сопроти́вных, во истребле́ние мно́гих мои́х согреше́ний. Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лости, и щедро́т, и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м, и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Его́ же, 8-я

Не́смь дово́лен, Влады́ко Го́споди, да вни́деши под кро́в души́ моея́; но поне́же хо́щеши Ты́, я́ко Человеколю́бец, жи́ти во мне́, дерза́я приступа́ю; повелева́еши, да отве́рзу две́ри, я́же Ты́ еди́н созда́л еси́, и вни́деши со человеколю́бием я́коже еси́, вни́деши и просвеща́еши помраче́нный мо́й по́мысл. Ве́рую, я́ко сие́ сотвори́ши: не бо блудни́цу, со слеза́ми прише́дшую к Тебе́, отгна́л еси́; ниже́ мытаря́ отве́ргл еси́ пока́явшася; ниже́ разбо́йника, позна́вша Ца́рство Твое́, отгна́л еси́; ниже́ гони́теля пока́явшася оста́вил еси́, е́же бе́: но от покая́ния Тебе́ прише́дшия вся́, в лице́ Твои́х друго́в вчини́л еси́, Еди́н сы́й благослове́нный всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

другие песни от: МОЛИТВОСЛОВ

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Молитвослов
  Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  13:59

  Молитвослов
  Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:04

  Молитвослов
  молитвы утренние

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:08

  МОЛИТВОСЛОВ
  Акафист Пресвятой Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  07:30

  Молитвослов
  Благодарственные молитвы по Святом Причащении

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:13

  Молитвослов
  Канонмолебный ко Пресвятой Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  38:03

  Молитвослов
  Акафист Николаю Чудотворцу

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:54

  МОЛИТВОСЛОВ
  Последование ко Святому Причащению: псалмы и канон

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  18:42

  МОЛИТВОСЛОВ
  Последование ко Святому Причащению: молитвы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:36

  МОЛИТВОСЛОВ
  Молитвы утренние

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  26:23

  Молитвослов
  Молтвы вечерние

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  19:18

  МОЛИТВОСЛОВ
  Акафист Святителю Николаю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  23:32

  Молитвослов
  Канон ко причастию

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:06

  МОЛИТВОСЛОВ
  Окончание благодарственных молитв (Литургия св. Григория Двоеслова)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  05:27

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 3

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:16

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 1

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  05:14

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Молитвы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:31

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 9

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:40

  МОЛИТВОСЛОВ
  Акафист Иисусу Сладчайшему

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:10

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 5

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:01

  МОЛИТВОСЛОВ
  Окончание благодарственных молитв (Литургия св. Василия Великого)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:47

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 7

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:41

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: начало

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:12

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 8

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  03:27

  МОЛИТВОСЛОВ
  Три канона: Песнь 4

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  05:37:40

  Молитвослов
  Полная Псалтирь (Валаам)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  06:57

  МОЛИТВОСЛОВ
  Последование ко СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  06:51

  МОЛИТВОСЛОВ
  КАНОН АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ 5 песней

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  07:30

  Молитвослов
  Благодарств.молитвы ПО СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:04

  МОЛИТВОСЛОВ
  УТРЕННЕЕ ПРАВИЛОс тропарями службы

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  19:24

  Молитвослов
  Молитвы утренние

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  14:55

  Молитвослов
  Канон Ангелу Хранителю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:54

  молитвослов
  Последование ко Святому Причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  08:58

  Молитвослов
  Молитвы после св. Причащения

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  46:34

  Молитвослов
  Последование ко св. причащению

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  02:27

  Молитвослов
  Символ веры

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:54

  МОЛИТВОСЛОВ
  Последование ко Святому Причащению Святых Христовых Тайн: псалмы и канон

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  12:22

  Молитвослов
  Шестопсалмие

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  37:31

  Молитвослов
  Правило ко причащению на греческом языке

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:02

  Молитвослов
  На сон

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  04:59

  Молитвослов
  Акафист Успению (КПЛ)

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  29:19

  Молитвослов
  Канон совмещенный покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу молебный ко Пресвятой Богородице Ангелу

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  29:50

  Молитвослов
  Акафист Ангелу Хранителю

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  24:18

  Молитвослов
  Молитвы на сон грядущим

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  20:08

  МОЛИТВОСЛОВ
  5.Акафист Пресвятой Богородице

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  22:35

  Молитвослов
  Молитвы утрении

 • Прослушать
  скачать

  добавить в избранное
  14:00

  Молитвослов
  Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу

^ Псало́м 23

Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная, и вси́ живу́щии на не́й. То́й на моря́х основа́л ю́ е́сть, и на река́х угото́вал ю́ е́сть. Кто́ взы́дет на го́ру Госпо́дню? Или́ кто́ ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чи́ст се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Се́й прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Се́й ро́д и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная; и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Ца́рь Сла́вы. Кто́ е́сть се́й Ца́рь Сла́вы? Госпо́дь си́л, То́й е́сть Ца́рь Сла́вы.

^ Моли́тва 1-я, Васи́лия Великого

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Соде́телю, безнача́льнаго Отца́ соприсносу́щный Сы́не и собезнача́льный, премно́гия ра́ди бла́гости в после́дния дни́ в пло́ть оболки́йся, и распны́йся, и погребы́йся за ны́ неблагода́рныя и злонра́вныя, и Твое́ю Кро́вию обнови́вый растле́вшее грехо́м естество́ на́ше, Са́м, Безсме́ртный Царю́, приими́ и мое́ гре́шнаго покая́ние, и приклони́ у́хо Твое́ мне́, и услы́ши глаго́лы моя́. Согреши́х бо, Го́споди, согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю, и не́смь досто́ин воззре́ти на высоту́ сла́вы Твоея́: прогне́вах бо Твою́ бла́гость, Твоя́ за́поведи преступи́в, и не послу́шав Твои́х повеле́ний. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми, моего́ вся́чески ожида́я обраще́ния. Ты́ бо ре́кл еси́, Человеколю́бче, проро́ком Твои́м: я́ко хоте́нием не хощу́ сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тся и жи́ву бы́ти ему́. Не хо́щеши бо, Влады́ко, созда́ния Твое́ю руку́ погуби́ти, ниже́ благоволи́ши о поги́бели челове́честей, но хо́щеши все́м спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́. Те́мже и а́з, а́ще и недосто́ин е́смь небесе́ и земли́, и сея́ привре́менныя жи́зни, всего́ себе́ повину́в греху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз; но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю своего́ спасе́ния окая́нный, на Твое́ же безме́рное благоутро́бие дерза́я, прихожду́. Приими́ у́бо и мене́, Человеколю́бче Го́споди, я́коже блудни́цу, я́ко разбо́йника, я́ко мытаря́ и я́ко блу́днаго, и возми́ мое́ тя́жкое бре́мя грехо́в, гре́х взе́мляй ми́ра, и не́мощи челове́ческия исцеля́яй, тружда́ющияся и обремене́нныя к Себе́ призыва́яй и упокоева́яй, не прише́дый призва́ти пра́ведныя, но гре́шныя на покая́ние. И очи́сти мя́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, и научи́ мя́ соверша́ти святы́ню во стра́се Твое́м: я́ко да чи́стым све́дением со́вести моея́, святы́нь Твои́х ча́сть прие́мля, соединю́ся свято́му Те́лу Твоему́ и Кро́ви, и име́ю Тебе́ во мне́ живу́ща и пребыва́юща, со Отце́м, и Святы́м Твои́м Ду́хом. Е́й, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, и да не в су́д ми́ бу́дет прича́стие пречи́стых и животворя́щих Та́ин Твои́х, ниже́ да не́мощен бу́ду душе́ю же и те́лом, от е́же недосто́йне те́м причаща́тися, но да́ждь ми́, да́же до коне́чнаго моего́ издыха́ния, неосужде́нно восприима́ти ча́сть святы́нь Твои́х, в Ду́ха Свята́го обще́ние, в напу́тие живота́ ве́чнаго, и во благоприя́тен отве́т на Стра́шнем суди́щи Твое́м: я́ко да и а́з со все́ми избра́нными Твои́ми о́бщник бу́ду нетле́нных Твои́х бла́г, я́же угото́вал еси́ лю́бящим Тя́, Го́споди, в ни́хже препросла́влен еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector