Скачать тексты молитв и последований

Вечерние молитвы православные

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

***

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ моя́ грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния моя́ милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Малый семипоклонный начал

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон).Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон).Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Досто́йно есть, я́ко вои́стину блажи́ти Тя́ Богоро́дице, при́сно блаже́нную и пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую вои́стину серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждьшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́ем (всегда земной поклон).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя́тому Ду́ху (поклон).И ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).Го́споди поми́луй, Го́споди поми́луй, Го́споди благослови́ (поклон).

Отпуст

Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, и свята́го а́нгела моего́ храни́теля, и все́х ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ мя́, я́ко Бла́г и Человеколю́бец, ами́нь (земной поклон без кре́стнаго зна́мения).

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́, гре́шному (поклон).Созда́выи мя́, Го́споди, и поми́луй мя́ (поклон).Без числа́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и прости́ мя́ гре́шнаго (поклон).

Все эти молитвы называются «семипоклонным началом», или «приходными и исходными поклонами», потому что они совершаются в начале и в конце всякого молитвенного правила.

Далее следуют основные молитвы

За моли́тв святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь (поклон всегда поясной).

Читается только утром. Перекрестись и говори:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́ вся́ческих ра́ди (трижды).

Молитва св. Макария Великого:

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю (поклон), но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́ (поклон), да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь (поклон).

Перекрестись и читай: Царю́ небе́сныи, Уте́шителю, Ду́ше и́стинныи, Иже везде́ сы́и и вся исполня́я, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, душа́ на́ша.

Далее читается «Трисвято́е по Отче наш»:

Святы́и Бо́же, Святы́и Кре́пкии, Свя­ты́и Безсме́ртныи, поми́луй нас (трижды, с поклонами). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свя­то́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки ве­ко́м, ами́нь. Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас. Го­́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́и, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша; и́мене Твоего́ ра­́ди. Го́споди поми́луй (трижды). Слава, и ныне.

Отче наш, Иже еси́ на́ небесех. Да свя­ти́тся и́мя Твое́. Да прии́дет ца́рствие Твое́. Да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на́ небеси и на земли́. Хлеб наш насу́щныи даждь нам днесь. И остави́ нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́­шим. И не введи́ нас во искуше́ние. Но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, Ису́се Христе́, Сы́не Бо́жии, поми́луй нас. Ами́нь. (поклон).

Го́споди поми́луй (12 раз).

Молитва читается только утром

От сна́ воста́в, благодарю́ Тя, Всесвята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди бла́гости и долготерпе́ния, не прогне́вася на мя гре́шнаго и лени́ваго раба Твоего́, и не погуби́л еси́ мене́ со беззако́нии мои́ми, но человеколю́бствова. И в неча́янии лежа́ща воздви́же мя у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́ непобеди́мую. И ны́не, Влады́ко, Бо́же Пресвяты́и, просвети́ о́чи се́рдца моего́ и отве́рзи ми устне́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем. Воспева́ти же и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во́ веки веко́м, ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́ше­му Бо́гу (поклон).

Прииди́те, поклони́мся Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Самому́ Го́споду Ису́су Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему (поклон).

«Отче наш»

Одним из самых древнейших молитвенных текстов является «Отче наш». Главная христианская молитва, данная еще Иисусом Христом своим ученикам, считается универсальной. Она помогает при множестве проблем.

Согласно этому молитвенному тексту истинный христианин:

 • верит в вечную жизнь на Небесах;
 • готов подчиниться Божьей воле;
 • обращается к Господу с просьбой о даровании всего необходимого для жизни;
 • заверяет Всевышнего в том, что прощает виноватых перед ним и просит Бога о прощении своих грехов.

Любому православному верующему нужно знать эти священные слова наизусть и читать молитву ежедневно.

Текст главной молитвы христиан:

Молитва Честному Кресту

Также целуй крест твой, и знаменуй крестом место твое от головы до ног, также и со всех сторон, и говори молитву Честнóму Кресту:

Да воскрéснет Бог, и расточáтся врази́ Его́, и да бежáт от лицá Егó ненави́дящии Егó. Я́ко исчезáет дым, да исчéзнут; я́ко тáет воск от лицá огня́, тáко да поги́бнут бéси от лицá лю́бящих Бóга и знáменующихся крéстным знáмением, и в весéлии глагóлющих: рáдуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Крéсте Госпóдень, прогоня́яй бéсы си́лою на тебé пропя́таго Гóспода нáшего Иису́са Христá, во ад сшéдшаго и попрáвшаго си́лу диáволю, и даровáвшаго нам тебé Крест Свой Честны́й на прогнáние вся́каго супостáта. О, Пречестны́й и Животворя́щий Крéсте Госпóдень! Помогáй ми со Святóю Госпожéю Дéвою Богорóдицею и со всéми святы́ми во вéки. Ами́нь.

Или кратко:

О членах Символа веры

Сколько частей в символе веры? Чтобы лучше понимать Вселенский Символ веры, следует обратить внимание на его деление на двенадцать членов, или частей, и рассматривать каждый член порознь

О чём говорится в каждой части символа веры?

В каждой части говорится о:

1   Боге, Первой Ипостаси Святой Троицы — о Боге Отце,  Творце мира.2   Второй Ипостаси Святой Троицы, о Господе Иисусе Христе, Сыне Божие.3    Воплощении Сына Божия.4    страдании и смерти Иисуса Христа.5    Воскресении Иисуса Христа.6    Вознесении Иисуса Христа на Небо.7    Втором Пришествии Иисуса Христа на землю.8   Третьей Ипостаси Святой Троицы, о Святом Духе.10  Крещении, где подразумеваются и другие Таинства.11  будущем (всеобщем) Воскресении мертвых.12  Жизни Вечной.

Молитва «Символ Веры»

Очень известной православной молитвой, которая может читаться каждый день, является обращение к Богу, которое носит название «Символ веры». Она особенная, так как именно ею православные подтверждают свою искреннюю веру в Бога, и надежду в то, что обращение будет услышано, а после смерти верующего ожидает вечная жизнь.

Данная молитва — точное и емкое изложение христианского вероучения. История ее создания уходит в прошлые времена, когда происходило становление самой православной церкви. Текст молитвы был утвержден на 1-м и 2-м Вселенских Соборах.

Молитва обладает особой силой, и читать ее следует в оригинале:

Текст молитвы состоит из 12 членов, то есть предложений. В каждом из них содержится определенная истина или, другими словами, догмат православной веры.

Молитву «Символ Веры» нужно читать в следующих ситуациях:

 • В качестве утренней каждодневной молитвы;
 • Перед прочтением любой основной молитвы;
 • В начале ритуала крещения.

Расшифровать текст молитвы можно следующим образом:

 • В первом предложении дается утверждение, что Бог является создателем всего земного, и, человек веруя в него, принимает его главенство в существующем мире.
 • Во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом предложении утверждается истинная вера в сына Господа Бога – Иисуса Христа. Он был распят на кресте и принял на себя все грехи людей, после чего воскрес и вознесся на небеса. С тех пор он помогает всем верующим людям в исцелении души и тела.
 • В восьмом предложении акцентируется вера в Святого Духа.
 • В девятом предложении подчеркивается вера в единую Церковь.
 • В десятом предложении говорится о едином крещении, то есть, если после него нельзя отрекаться от веры, так как это считается большим грехом.
 • В одиннадцатом и двенадцатом предложении содержится повествование о воскрешении из мертвых и о вечной жизни после смерти.

Данная молитва помогает ощутить защиту Господа Бога и обрести душевное спокойствие. С головы уйдут дурные мысли, а из души исчезнет тревога. Если ее читать каждый день, то вы поймете, что вы не одиноки в этом мире и Господь всегда с вами. Если вы искренне верующий человек, почитающий Бога, то он обязательно придет к вам на помощь в трудную минуту.

Молитва «Символ веры» станет напоминанием о том, что за все прегрешения, согласно догмам православной веры придется платить. Ее строки можно или проговаривать, или петь. Ее нужно вспоминать в любое время, когда в душе возникло чувство, что вы отдаляетесь от Бога и подвергаетесь жизненным искушениям. Считается, что данная молитва, написанная на листе бумаги, может служить оберегом, если носить ее всегда с собой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector